طراحی وب

چگونه شروع کنید؟

مشاوره

در اولین قدم نسبت به تجارت شما نیازسنجی صورت می گیرد و یک طرح و شمای کلی نشان داده می شود . در این قدم هر دو طرف خواهند فهمید از این پروژه چه چیزی می خواهند

عقد قرارداد

پس از اینکه گام اول را برداشتیم حال نوبت آن است تا تمامی موارد و خواسته های شما را وارد کاغذ کنیم، طبق معمول در اینجا نیز ما مشتری مداری خود را به نمایش می گذاریم، شما می توانید متن قرارداد (فایل ورد) را دانلود کنید و مطابق با آنچه خود صلاح می دانید تغییر دهید.

محتوا

در این قدم ما مطابق با آنچه شما نیاز دارید و مبنی بر سلیقه تان اقدام به طراحی اولیه می نماییم، شما نیز در این مرحله محتوای وبسایت خود را آماده می کنید

رفع ایرادات نهایی

شما سایت را مشاهده کرده و ایرادات موجود را اعلام می کنید تا کارشناسان ما مطابق با آنچه شما می خواهید محتوا و ظاهر را تغییر دهند. این تغییرات جزئی بوده و به دلیل اختلاف سلیقه های طبیعی بین وانیا و مشتریان می باشد.

تحویل وب سایت و آموزش

در نهایت طی یک جلسه آموزش ، وب سایت به شما به صورت کامل تحویل داده می شود تا خودتان بتوانید بدون نیاز به شخص دیگری و یا کارشناسان وانیا، از عهده ی سایت خود بر بیایید. کار کردن با پنل مدیریت وب سایت بسیار آسان می باشد و نحوه ی آموزش ما نیز بر اساس استانداردهای روز دنیا بوده و به نوعی آموزش داده می شود تا شما بتوانید از عهده ی وب سایت خود بر بیایید.

پشتیبانی

از این گام به بعد برای ما شروع کار است! ما موظفیم از شما پشتیبانی کنیم و تمامی تجارت شما را تحلیل و بررسی نماییم تا حداقل مخاطرات متوجه شما شود. این گام آخر نیست. این گام ابتدایی برای ماست. تمامی گام های قبل را برداشتیم تا از این نقطه شروع کنیم. . .
مشاهده نموه کارها